Realiserer I det fulde potentiale i jeres kundeservice? Udnytter I kanalerne optimalt? Og tilbyder i de rigtige? Udnytter jeres organisation kundeservicefunktionen optimalt?

 

Service Calibration er vores velafprøvede koncept for analyse og optimering, hvor vi gennem fire steps kommer frem til konkrete forbedringstiltag, der sikrer en positiv business case. Vi stiller med en taskforce af erfarne konsulenter, som med et ”trænet øje” når frem til konklusionsoplæg allerede efter et par dage.

Service Calibration

Picture1.png

​Forventede output fra Service Calibration

  • Et kortfattet og klart overblik og det nuværende ressourceforbrug, henvendelser og organisering og sammenhæng mellem de forskellige touch points.

  • Vurdering af Jeres kundecenter og kundeservice funktioner i lyset af hvordan der bedst kan samle opgaver i kundecentret – både ift. slutbruger, professionelle brugere og sammenhæng mellem indkomne kald og Ring ud (outbound)

  • Udarbejdelse af en handleplan i form at en oversigt over relevante og oplagte initiativer, samt centrale forudsætninger

  • Vurdering af den teknologiske understøttelse af opgavevaretagelsen i medlemsservice, herunder af grundlaget for at kunne yde korrekt service på tværs af alle relevante kanaler

Hvad er Knowlege management?

Mange organisationer har ikke styr på deres viden. Hvor gemmer I jeres viden? Hvem ved hvad? Hvordan fastholdels forretningskritisk viden? Hvem har svarene, som kundeservice skal bruge?

Spitzes eksperter hjælper jer til få styr og styring på organisationens viden med best practice knowledge management med fokus på effektiv videns-organisation, struktureret overblik over relevante videnskilder og videnstyper samt udvikling af viden rettet mod service- eller brugssituationen. Når man skal have en vidensløsning drift, er det vigtig at få styr på sin vidensorganisation, herunder sin governance, processer og rutiner omkring produktionen og vedligeholdelsen af sin viden.

 

I Spitze & Co har vi gennem de seneste 20 år udviklet et bundsolidt koncept for en agil og hurtig implementering, samt en ressourceeffektiv drift af videnbsløsninger.

Knowledge Management

Picture2.png

Læs hvordan Spitze hjalp Erhvervsstyrelsen med at gennemgå en omfattende forandringsproces med vores egenudviklede videnssystem Responza.

 

Har i en videnløsning som ikke virker optimalt?

KM eksperter kan også bestå med implementering andre vidensløsninger end vores egne system Responza. Vi har således spidskompetencer indenfor implementering af viden i større CRM systemer som eksempelvis Zendesk eller Salesforce. Hos Postnord har vi lavet en af de mest omfattende implementeringer af viden i netop Salesforce. Du kan læse mere om casen her. Vi har ligeledes hjulpet større organisationer, som eksempelvis Novo Nordisk, men at implementerer viden ServiceNow til intern support af HR processer.

Står i foran at skulle anvendes sådanne vidensbaser som en del af et best of suite system, så tag fat i os og hør om vores erfaringer.