SERVICESTRATEGIER

Spitze & Co bistår med implementering af servicestrategier, der stemmer overens med organisationens overordnede forretningsstrategi. For os er god service den service, der forventes hos brugerne. Derfor har vi blandt andet ensrettet svartider og åbningstider hos flere kunder samt gearet organisationen til at møde brugerne på deres foretrukne kanal.

Vi har blandt andet leveret en servicestrategiproces til Erhvervsstyrelsen i 2015. Erhvervsstyrelsen vandt i efteråret 2015 den offentlige servicepris!

En servicestrategi sikrer jer:

  • Et målbillede for, hvor I vil hen
  • Klare forventninger til serviceniveauet for både kunder og medarbejdere
  • Transparente service level agreements.

For yderligere information kontakt partner Jimmi Hansen på tlf: 31 67 53 67 eller Jimmi@spitzeco.dk