Knowledge management

Knowledge management handler om måden vi indsamler, strukturerer og deler viden imellem os. Jo flere vidensarbejdere vi bliver, jo vigtigere bliver det at tage værdien af viden alvorligt. Med knowledge management kan I fx løfte jeres svartider, sikre en høj straksafklaringsgrad og effektivisere arbejdsprocesserne blandt medarbejderne.

image001

    Spitzes arbejde med knowledge management er styret af tre gennemgående processer for at skabe succes
  • Opbygning af en effektiv vidensorganisation, der arbejder med best practice indenfor videnshåndtering og vidensdeling
  • Et struktureret overblik over relevante videnskilder og videnstyper
  • Udvikling af viden rettet mod service- eller brugssituationen.

For yderligere information kontakt partner Martine Koehler Andersen på tlf: 22 61 91 09 eller Martine@spitzeco.dk