DIGITAL VELFÆRD

Spitze & Co har betydelig erfaring med rådgivning om digitale løsninger til borgerservice, velfærdsteknologi og telesundhed/telemedicin. Med vores stærke sektor- og teknologiindsigt har vi udviklet en række værktøjer til analyse og vurdering af teknologier og processer, hvor vi afdækker potentialer og risici ved enkeltteknologier og hele porteføljer af teknologier.

Vi har overblik over markedet, den nyeste udvikling og de erfaringer, der er høstet med anvendelse af teknologierne i praksis. Vi har også omfattende erfaring med trykprøvning af eksisterende strategier samt udarbejdelse af nye strategier for anvendelse af teknologi. Vi anbefaler, at strategier for digital velfærd kobles meget tæt til – og gerne integreres i – forretningsstrategierne, så teknologi ikke bliver en selvstændig dagsorden, men et potent værktøj til at opnå de forretningsmæssige mål.

Vores tilgang er servicedesign-tænkning, hvor vi sikrer, at både de forretningsmæssige behov og -muligheder, de økonomiske potentialer og risici samt de teknologiske muligheder tages i betragtning.

Med vores tilgang kan vi bistå jer med:

  • Hele værdikæden fra strategi over teknologivalg til implementering og gevinstrealisering
  • Udarbejdelse af strategi/tilgang til anvendelse af mulighederne i digital velfærd tæt koblet til de forretningsmæssige mål og behov
  • Analyse og vurdering af enkeltteknologier eller porteføljer af teknologier ift. potentiale og realiserbarhed
  • Implementering og gevinstrealisering af teknologier i driften

model-endelig

For yderligere information kontakt partner Thomas Bille på tlf: 29 47 62 75 eller Thomas@spitzeco.dk.