Kbh-kom-web-bw
Holbaek-web-bw
Hvidovre-web-bw
Ishoj-web-bw
Finans-web-bw
Fredericia-web-bw
Greenland-web-bw
Domstole-web-bw
Digitals-web-bw
ATP-Web-bw
Esbjerg-web-bw
KMD-web-bw
Politi-web-bw
Pensiondk-web-bw
PostDK-web-bw
Skat-web-bw
Tele-Post-web-bw
Aalborg-kom-web-bw
Voo-web-bw
Undervisning-web-bw
Udbetaling-web-bw

Pensiondk-web

Vi etablerede en vidensløsning og producerede viden som sikrede mulighed for bred betjening af generalistprofiler i stedet for specialistteams. PensionDanmark har i dag Danmarks mest tilfredse medlemmer.

Cases-logoer-Erhervstyrelsen

For Erhvervsstyrelsen indgik Spitze & Co i et større og længerevarende samarbejde, hvor vi startede med fuld udførelse af foranalyse med henblik på udvikling og implementering af servicestrategi. For indeværende er vi godt i gang med at implementere servicestrategien i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

Skat-web

Spitze & Co har over et meget intenst forløb udviklet en vidensorganisation, formidlet en gennemgående vision for hele kontaktcentret i SKAT, etablereret Responza Knowledge og produceret viden til SKATs kundecenter. Det betyder, at SKATs kundecentermedarbejdere kan finde blandt andet strakssvar og arbejdsgange som øger straksafklaringsgraden og sikrer kvalitet på tværs af servicecentrene.

Politi-web

På intense 5 uger implementerede Spitze & Co en vidensorganisation og en vidensløsning med indhold i de 11 servicecentre, der håndterer telefonerne bag 114. Vidensløsningen bliver nu ikke kun brugt til servicecentrene, men også til vores “aktive” politistyrke, og senest har vidensløsningen bistået med praktisk viden på flygtningeområdet. Vidensorganisationen blev etableret for syv år siden og leverer højaktuel, knivskarp og kritisk viden til vores danske betjente hver dag.

Kbh-kom-web

Spitze & Co var med til at optimere straksafklaringsgraden i kontaktcentret, hvilket medførte et massivt henvendelsesflyt fra de dyre kanaler til selvbetjeningsløsningerne.

Digitals-web

Spitze & Co er på Finansministeriets rammeaftale med PA consulting. Vi har lavet en række digitaliseringsanalyser, heriblandt en analyse af digital post, analyse af skalafordele ved et fællesoffentligt kontaktcenter og analyse af portalernes fremtidige rolle i det digitale Danmark.

ATP-Web

Spitze & Co etablerede viden og en vidensløsning fra 98 kommuners praksis til én.

Udbetaling-web

Efter etablering af fælles vidensbase fra Moxie gennemførte Spitze & Co en Service Calibration af de fem servicecentre for yderligere optimering af UDK’s borgerservice.

Tele-Post-web

Spitze & Co lavede en Service Calibration, som sikrede et mere effektivt kundecenter i det Grønlandske TELE-POST. I forlængelse heraf bistod vi i foråret 2016 med implementering af Responza Knowledge og produktion af viden i TELE-POSTs kundecenter i Nuuk.

Cases-logoer-Gentofte

Hos Gentofte Kommune har vi udarbejdet et koncept i henhold til kravsspecifikationen til Gentofte platformen – fremtidens intranet.

Samlet-logo

Aalborg Kommune indgik vi et samarbejde med i forbindelse med en dybdegående evaluering af et digitalt velfærdsprojekt.

Cases-logoer-Glostrup

Spitze & Co leverede, på baggrund af en service calibration i borgerservice, nogle anvisninger for, hvordan kommunen fremadrettet kan skabe en effektiv og bæredygtig borgerbetjening.

Esbjerg-web

Spitze & Co gennemførte for Esbjerg Kommune en kanalstrategi-proces for at sikre en god og effektiv borgerservice.

pfa

Rådgivning om og udvikling af rådgiverportal til PFAs kundecenter.

Holbaek-web

Spitze & Co implementerede Responza Knowledge til brug i borgerservice.

Hvidovre-web

Spitze & Co gennemførte et analyseprojekt, der havde fokus på potentialerne ved at etablere et kontaktcenter i kommunen. Vi bistod efterfølgende med implementering af Responza Knowledge.

Ishoj-web

Spitze & Co gennemførte en Service Calibration i Ishøj kommunes borgerservice.

Styrelsen-for-it-og

Hos STIL udførte vi en indledende Service Calibration med fokus på henvendelsesmønstre på forskellige kanaler. Efterfølgende var vi en del af implementeringsprocessen af en vidensløsning til vejledning og support.

KMD-web

Hos KMD udførte vi indledende en Service Calibration med øje for blandt andet fuld optimering af kundesupport. Afsluttende var vi en del af selve implementeringsfasen og gevinstrealiseringen.

Cases-logoer-KL

I forbindelse med en udførlig etablering af organisationen for bølgeplanen indgik Spitze & Co et længerevarende samarbejde. Ligeledes udøvede vi støtte til KL’s businesscase i henhold til den obligatoriske digitalisering.

Sydbank

Spitze & Co indgik et samarbejde med Sydbank, hvor vi primært leverede strategisk rådgivning til fremtidigt arbejde med kundeservice.

Cases-logoer-Kombit

For Kombit udarbejdede vi en analytisk rapport for at uddybe mulighederne for et fællesoffentligt callcenter-setup.

Postnord-web

Hos Post Danmark har Spitze & Co lavet et større projektsamarbejde med fokus på Service Calibration samt et vidensprojekt med fuld implementering af Salesforce til kundelinjen.

Domstole-web

Hos Domstolsstyrelsen gennemførte Spitze & Co et større vidensprojekt med foranalyse og indsamling af viden. Efterfølgende implementerede vi Responza Knowledge.

Finans-web

Spitze & Co lavede et forprojekt til et fælles blueprint på generiske compliance-processer i banksektoren.

Greenland-web

Spitze bistod det grønlandske selvstyre med etablering af en vidensbase til Borgerportalen sullisivik.gl.

Voo-web

Spitze & Co bistod Belgiens største teleselskab med implementering af Moxie vidensløsning for hele kundeservice på tre sprog.

det kongelige

Spitze & Co implementerede Responza Knowledge til brug internt på tværs af hele organisationen.

radiometer

For Radiometer har Spitze & Co bistået med rådgivning i forbindelse med indkøb og etablering af service desk-løsning.

nordea-logo

Afdækning af automatiserings potentiale i Nordea-Technology.

logo_big

Optimering af Agri Nords revision services og landbrugsrådgivning ved brug af Robotics (RPA).

40356515.601

Vidensløsning til sikring af lovmedholdighed baseret på Responza Knowledge solution.

William_Demant

Foranalyse og POC på Robotics (RPA).

Unknown

Automatiseringsprojekt hvor Spitze og Droids har leveret et fuldt RPA projekt med tre procceser inkl. uddannelse i RPA tool (Softomotive) til DK’s største ejendomsadminstrator. Vi har eksempelvis sat strøm til Opsigelsesprocessen med stort ROI potentiale.

topImageDocument

En lang række Landboforeninger under DBLR herunder Centrovice har anskaffet sig Softomotive RPA software og Spitze har leveret en kom godt i gang pakke til landboforeningerne, hvorefter de med fra SEGES har indført RPA på en land række processer ex. arealtilskud og regnskabsprocesser.

ku_logo_dk_h

Spitze har hjulpet KU ’s IT afdeling med at afdække automatiseringspotentialer til brug for RPA understøttet automatisering.

logo_large

RPA projekt med Softomotive Robotics software.

rudersdal_defaultBillede

RPA projekt med Softomotive Robotics software.

hk_logo_bred_cmyk-ved-siden-af-logo

RPA projekt med Softomotive Robotics software.

ak_logo_vandret_m-2

RPA projekt med Softomotive Robotics software.

Logo _ Naturens Rige

RPA projekt med Softomotive Robotics software.

1466084320_logo1

RPA projekt med Softomotive Robotics software.

Logo_Norddjurs_CMYK

RPA projekt med Softomotive Robotics software.

ext

RPA projekt med Softomotive Robotics software.

2747370_logo_small

RPA projekt med Softomotive Robotics software.

valens

RPA projekt med Softomotive Robotics software.

1455093939_logo1

RPA projekt med Softomotive Robotics software.