ANALYSER

Spitze & Co har stærke kompetencer og erfaring med store offentlige digitaliseringsanalyser. I det seneste år har vi lavet en række analyser for eksempelvis Digitaliseringsstyrelsen omkring portalernes rolle (Borger.dk og Virk.dk), digital post og henvendelsesanalyser.

Derudover har vi bidraget til KL’s bølgeplan og vores stærke, offentlige referencer på dette felt har nu også bragt os til Norge, hvor vi bistår med en række analyser for norske kommuner.

Til gennemførsel af digitaliseringsanalyser foretrækker vi datadrevne analyser, som giver mulighed for at skabe et billede af interne arbejdsgange og processer, der med fordel kan optimeres. I samarbejde med CEDI har vi udviklet et helt unikt koncept til effektivisering af jeres mødekultur, som du kan læse mere om her.

For yderligere information kontakt Jimmi Hansen på tlf: 31 67 53 67 eller Jimmi@spitzeco.dk

EVALUERING

Spitze & Co har omfattende erfaring med evalueringer inden for den offentlige sektor. Vi har eksempelvis evalueret velfærdsteknologien ”Virtuel Genoptræning” på tværs af 12 kommuner med fokus på omkostninger, effekter og økonomiske gevinster ved anvendelse af teknologien.

Vi har også evalueret metoden “Tidlig opsporing af sygdom og funktionstab” hos ældre borgere der er visiteret til kommunale ydelser og værktøjer til digital understøttelse af metoden på tværs af 5 kommuner.

Vi har erfaring med proces- og effektevaluering særligt inden for ældre og sundhedsområdet.

For yderligere information kontakt partner Thomas Bille på tlf. 29 47 62 75 eller Thomas@spitzeco.dk

Med vores analyse- og evalueringsredskaber kan vi:

  • Analysere jeres interne processer og få et overblik over eventuelle effektiviseringsmuligheder
  • Få et overblik over kommunikationen mellem organisation og kunde samt blive klar over, hvor jeres henvendelsesmønstre kan optimeres
  • Blive klogere på de økonomiske og organisatoriske potentialer, der ligger i at etablere et professionelt kundeservicecenter med høj straksafklaringsgrad og god kundeservice
  • Evaluere konkrete indsatser eller projekter både ift. om besluttede aktiviteter er igangsat og implementeret tilfredsstillende og om der er opnået de ønskede effekter
  • Evaluere anvendelse af teknologi til levering af services eller understøttelse af opgaveløsningen inden for fx ældre- og sundhedsområdet